Kezdőlap
https://rendezvenyszervezotanfolyamok.hu/

Részlet a kulturális rendezvényszervező szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
 
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 345 01
 
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Kulturális rendezvényszervező
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák:
 
2.2. Szakmai előképzettség:
 
2.3. Előírt gyakorlat:
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények:
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények:
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
 
2.8. Szintvizsga:
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
 
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3631 Konferencia- és rendezvényszervező Kiállításszervező
3.1.3. Kongresszusszervező
3.1.4. Kulturális rendezvényszervező
3.1.5. Programszervező
3.1.6. Rendezvényszervező és -bonyolító
3.1.7. Szabadidő-szervező
3.1.18. 3910 Egyéb ügyintéző Közösségi-civil szervező
3.1.19. Civil szervezeti kapcsolattartó/referens
 
 
 
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A Kulturális szervező részszakképesítéssel rendelkező munkatárs feladata önkormányzati közművelődési intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások szakszerű és színvonalas működtetésében való közreműködés és kulturális szervezőmunka ellátása
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 
-      művelődési szolgáltatások, rendezvények szervezésére
-      tartalmas szórakozási lehetőségeket biztosítására
-      amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének szakszerű segítésére
-      a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére
 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A  B C
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.4. 52 345 02 Közművelődési szakember II. szakképesítés
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10656-12 Helyi társadalom- és kultúraismeret
4.4. 10657-12 Kulturális rendezvények szervezése
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
10656-12 Helyi társadalom- és kultúraismeret modulhoz tíz oldalas esettanulmány készítése, a 10657-12 Kulturális rendezvények szervezése modulhoz forgatókönyv készítése és leadása a vizsgaszervező által megadott határidőre.
 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10656-12 Helyi társadalom- és kultúraismeret gyakorlati
5.2.4. 10657-12 Kulturális rendezvények szervezése szóbeli
 
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.
 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Esettanulmány bemutatása
 
A vizsgafeladat ismertetése: Egy település közművelődési helyzetelemzéséről intézményi vagy civil szervezeti koncepciójáról a képzés során elkészített tíz oldalas esettanulmány ismertetése
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:-
 
A vizsgafeladat megnevezése: -
 
A vizsgafeladat ismertetése: -
 
A vizsgafeladat időtartama: -
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Forgatókönyv bemutatása és megvitatása
 
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgát megelőzően elkészített helyi rendezvény forgatókönyvének bemutatása és a bizottság által megadott szempontok szerinti megvitatása
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
 
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
 
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. CD-jogtár
6.3. Fax
6.4. Fénymásoló
6.5. Hangfal
6.6. Hanglejátszó (pl. CD lejátszó)
6.7. Hangrögzítő (pl. diktafon)
6.8. Internet hozzáférés
6.9. Irodaszerek
6.10. Nyomtató
6.11. Nyomtatványok
6.12. Projektor
6.13. Szakkönyvek
6.14. Számítógép/Laptop
6.15. Szkenner
6.16. Szoftverek
6.17. Telefon
 
 
 
7. EGYEBEK
 
7.1. A Kulturális rendezvényszervező részszakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:
A 20/2008. (VII. 29.) OKM rendeletben kiadott 52 345 02 0100 52 01 Kulturális rendezvényszervező
A 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben kiadott 52 345 02 0100 52 01 Kulturális rendezvényszervező
 
7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Népművelők Egyesülete
1011 Budapest Corvin tér 8.
Tel: +36-20/425-69-53
Email: mane@mane.hu
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részlet a kulturális rendezvényszervező szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Kulturális rendezvényszervező szakképesítés, Kiállításszervező, Kongresszusszervező, Programszervező, Rendezvényszervező és -bonyolító, Szabadidő-szervező, Közösségi-civil szervező, Civil szervezeti kapcsolattartó/referens,